Zaboršt 90, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia

TD Dol pri Ljubljani skozi čas

Turistično društvo Dol pri Ljubljani

Turistično društvo Dol pri Ljubljani je bilo ustanovljeno leta 1971. Idejni oče in prvi predsednik društva, g. Franc Česen iz Dola, je v krajevni skupnosti zbral krajane, ki jim ni bilo mar za okolje naše doline. V prvem letu se je v društvo včlanilo kar 197 članic in članov, ki so začeli prostovoljno oblikovati in graditi naše društvo.

Graščina Lusthal, Dol pri ljubljani, Slovenia

Graščina Lusthal, Dol pri ljubljani, Slovenia, iz valvazorjeve Topogragije leta 1689

Franc Česen je organiziral nakup zemljišča na jasi nad vasjo Zaboršt, zraven ostankov Korantove domačije, ki je urejena v spomenik NOB. V tem času se je prav tako uredila in razširila cesta na Korant ter napeljala elektrika. Tako je začel nastajati in se oblikovati Rekreacijski center Korant.

Prvi predsednik g. Česen je ostal vodja društva vse do svoje smrti leta 1975. Naslednji dolgoletni predsednik društva je bil Gregor Musi, ki je društvo vodil v več mandatih med obdobjem od leta 1975 do 1989 in od 1992 do 1996. Rekreacijski center Korant se je v tem obdobju počasi razvijal. S pomočjo mladincev se je leta 1976 izgradilo zajetje in samostojni vodovod. S pomočjo podjetja JUB se je postavila lesena koča na Korantu. V tem času se je tudi uredilo zasilno travnato igrišče za nogomet. Ob koči se je izgradila 22 metrska smučarska skakalnica, prekrita z umetno maso. Skakalnica je bila v 90. letih prejšnjega stoletja na žalost mnogih ljubiteljev smučarskih skokov odstranjena.

Skakalnica na Korantu

22 meterska poletna smučarska skakalnica z umetno maso na Korantu iz 80. let prejšnjega stoletja

V vseh teh letih je društvo prirejalo čistilne akcije, sodelovalo v tekmovanju za najbolj urejen kraj, gostilo raznovrstne športne, kulturne in zabavne prireditve, krajanom pa je uredilo idealne pogoje za rekreacijo in druženje. Društvo sta v teh letih vodila še dva aktivna predsednika Janez Špenko (1989-91) in Anton Zupan (1991).

Od leta 1996 pa do danes je predsednik društva Jure Kuhar iz Vidma. Območje delovanja društva se je leta 1994 odcepilo od ljubljanske občine Bežigrad, nastala je nova občina Dol pri Ljubljani. Nastankom nove občine je tudi prinesel večji interes za vlaganje v infrastrukturo Rekreacijskega centra KORANT. Prav tako so se v tem času organizirali nogometaši in ustanovili Nogometni klub Dol, ki z našim društvom sobiva na Korantu.

Nogometno igrišče, ki je od leta 2011 v dimenzijah mednarodnih nogometnih standardov, se je začelo urejati na kraju manjše jase. Jasa na Korantu je začela dobivati nogometno podobo na osnovi pogodbe med KS Dol pri Ljubljani in podjetjem HIDROTEHNIK iz Ljubljane leta 1994. Na Rekreacijski center Korant vodi asfaltirana cesta, kjer je zagotovljeno parkiranje za več kot sto vozil hkrati. Leta 1996 se je naredila asfaltna ploščad za igranje košarke oz. malega nogometa, 2003 se je naredilo prvo igrišče za igranje odbojke na mivki, ki smo ga leta 2009 razširili na standardne mere. Ob pisanju tega članka je v izgradnji tudi novo, moderno igrišče za badminton.

Največja pridobitev rekreacijskega centra je večnamenski zidan objekt Dom na Korantu (gradil se je med leti 1999 in 2008), ki turističnemu in nogometnemu društvu nudi ustrezne pogoje za nemoteno delovanje.

Rekreacijski center Korant se je razvijal zadnje štiri desetletja in se bo tudi v prihodnje. Korant vsako leto obišče več kot deset tisoč različnih obiskovalcev, ki pogosto obiščejo Korant in se tja tudi z veseljem vračajo.

Razglednica Dola pri Ljubljani

Razglednica Dola pri Ljubljani iz začetka 90. let prejšnjega stoletja

Avtor: Miha Učakar