Zaboršt 90, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia

Občina Dol pri Ljubljani bo postala 100% energetsko samozadostna

Intelligent Energy Europe

Občina Dol pri Ljubljani je ena od prvih treh občin, ki je podpisala sporazum »100 % samozadostne skupnosti iz obnovljivih virov energije«. Skupaj z občinama Litija in Šmartno pri Litiji je 15. septembra na gradu Bogenšperk začela dolgoročni projekt, katerega cilj je je oblikovanje trajnostnih energetskih akcijskih načrtov za vse tri sodelujoče občine.

Trajnostni energetski akcijski načrt (TEAN – izpopolnjenih lokalnih energetskih konceptov z izdelano bilanco izpustov CO2) bo umogočal doseči višjo stopnjo energetske samooskrbe s krajevnimi obnovljivimi viri. To pomeni tudi nova delovna mesta in kroženje denarja v lokalnem gospodarstvu.

Projekt »100 % samozadostne skupnosti iz obnovljivih virov energije« v okviru programa Intelligent Energy Europe izvaja društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo Slovenski E-forum skupaj s partnerjem Razvojnim centrom Srca Slovenije. Projekt, ki predstavlja novost v slovenskem prostoru, sofinancira Evropska unija.

vir: dol.si

 

Dodaj odgovor