Zaboršt 90, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia

Dediščina občine Dol pri Ljubljani

Pavilijoni Graščine Dol

Občino Dol pri Ljubljani krasi bogata zgodovina in z njo povezana kulturna dediščina. Te kraje so naseljevali že Iliri in Kelti ter kasneje Rimljani, skozi naše kraje pa je nekoč tekla celo znamenita Rimska cesta, katere trasa je bila speljana iz Črnuč proti vzhodu, pod Gradiščem nad Sotesko, pod Ajdovščino pri Dolu pa se je obrnila proti severu skozi Ihan in Dob ter naprej do Lukovice. Poleg tega naj bi na sotočju Save in Ljubljanice, ki je nekoč tekla višje kot danes, stala rimska postojanka Sava Flavia. Dokaze o poseljenosti izpred časa Rimljanov na tem območju so odkrili tudi na pobočjih Ajdovščina in Gradišče nad Podgoro. Na pobočju Ajdovščine so našli stare okope iz halštatske železne dobe, žarne grobove in talilnico železa. V bližini Gradišča je bila leta 1956, severno od stare ceste, najdena sekira, narejena iz rečne oblice, glajena, vendar ne v celoti dokončana. Obe pobočji naj bi bili sestavni del venca utrjenih ilirsko – keltskih postojank, ki so jih plemena postavljala proti prodirajočim Rimljanom ob začetku našega štetja. 

Močan kulturni pečat na Slovenskem je pustila rodbina Erberg, ki je živela v dvorcu Lustall v Dolu pri Ljubljani. Za slovensko kulturo je bil najpomembnejši baron Jožef Kalasanc Erberg.

Dvorec Dol – Lustall

Dvorec Lustall je v svojih najboljših časih služil kot dom rodbini Erbergov. V tistem obdobju je slovel kot slovenski Versailles, vendar pa so danes od njega bolj ali manj ostale le še ruševine in dva paviljona, ki jih je dal zgraditi Jožef Kalasanc Erberg, v njih pa je hranil različne vrste umetnin. Dvorec se nahaja v vasi Dol, nedaleč stran od sotočja Kamniške Bistrice, Ljubljanice in Save. Pvič je omenjen leta 1462, leta 1540 ga je pozidal Aleksander Gallenberški, nato je iz rok Gallenbergov prešel v roke Raspov, leta 1688 pa v rodbino Erbergov. Po smrti Jožefa Kalasanca Erberga leta 1843 je posestvo pripadlo njegovim otrokom in dedičem v drugem kolenu. Dvorec je nato še nekajkrat zamenjal lastništvo. Med obema vojnama je v njem delovala šola, vse dokler ga niso leta 1944 požgali partizani in od takrat propada. V neposredni bližini dvorca se nahaja tudi grajska kapelica, do katere pridemo skozi hruškov drevored, ki se nahaja medpaviljoni in kapelico.

Dol pri Ljubljani

Pogled na center Dola z vzhodne strani

 

vir: Občina Dol pri Ljubljani

Dodaj odgovor