Zaboršt 90, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia
Intelligent Energy Europe

Občina Dol pri Ljubljani bo postala 100% energetsko samozadostna

Občina Dol pri Ljubljani je ena od prvih treh občin, ki je podpisala sporazum »100 % samozadostne skupnosti iz obnovljivih virov energije«. Skupaj z občinama Litija in Šmartno pri Litiji je 15. septembra na gradu Bogenšperk začela dolgoročni projekt, katerega cilj je je oblikovanje trajnostnih energetskih akcijskih načrtov za vse tri…

Pavilijoni Graščine Dol

Dediščina občine Dol pri Ljubljani

Občino Dol pri Ljubljani krasi bogata zgodovina in z njo povezana kulturna dediščina. Te kraje so naseljevali že Iliri in Kelti ter kasneje Rimljani, skozi naše kraje pa je nekoč tekla celo znamenita Rimska cesta, katere trasa je bila speljana iz Črnuč proti vzhodu, pod Gradiščem nad Sotesko, pod Ajdovščino…